Resonate TranshelvetiQ 30.5.-2.6.22

30/05/22

Die Residency im Rahmen des Resonate TranshelvetiQ findet vom 30. Mai bis 2. Juni 2022 im Amalgame Yverdon statt. Mehr Infos dazu hier.